English grammar explained in Sinhala

I am doing

ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉතා අවම මට්ටමේ තිබෙන සිසුන් සදහා සිංහල භාෂාවෙන් සකස් කර ඇති මෙම
පාඨ මාලාවෙන් එම විෂය කොටසට අදාල ගැඹුරු විෂය කරුණු සාකච්ඡා නොකරයි. මේ සදහා
ගැඹුරු විෂය කරුණු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ම පැහැදිලි කර ඇති පාඨමාලා තුලින් ඉදිරිපත් කර ඇත.
I  	–  මම
You 	– ඔබ/ඔබලා       ඔයා/ඔයාලා
We  	– අපි
They  	– ඔවුන්/ඒවා
He  	– ඔහු
She  	– ඇය
It  	– එය/ඌ/ඒක

Present Continuous

මේ මොහොතේ සිදුවන යමක් ගැන කතා කිරිම සදහා අපි am, is, සහ are, ක්‍රියා පද සමග ing භාවිතා කරයි. I – am You We – are They He She – is It ඉහතින් දක්වා ඇති පරිදි am, is, are භාවිතා කරන අතර අනිකුත් සියලුම ඒක වචන නාම පද සමග is ද සියලුම බහු වචන නාම පද සමග are භාවිතා කරයි. Subject+ am /is /are +verb+ ing+ Rest I am eating ice cream මේ මොහොතේ සිදුවන ක්‍රියාවක් ගැන කථා කිරීමට මෙම වාක්‍ය රටාව උපයෝගී කර ගනී. මෙහිදී ක්‍රියා පදයේ අගට ing එකතු කරයි. I am working මම වැඩ කරමින් ඉන්නවා I am eating ice cream මම අයිස්ක්‍රීම් කමින් ඉන්නවා She is writing a letter ඇය ලිපියක් ලියමින් සිටිනවා She is dancing ඇය නටමින් සිටිනවා He is cleaning the room ඔහු කාමරය පිරිසිදු කරමින් ඉන්නවා He is cooking rice ඔහු බත් උයමින් සිටිනවා It is flying ඌ පියාඹමින් සිටිනවා Mother is going මව යමින් සිටිනවා We are sleeping අපි නිදාගනිමින් සිටිනවා We are laughing අපි හිනා වෙමින් සිටිනවා They are reading books ඔවුන් පොත් කියවමින් සිටිනවා They are running ඔවුන් දුවමින් සිටිනවා You are crying ඔයා අඩමින් සිටිනවා You are fighting ඔයාලා සටන් කරමින් සිටිනවා මීළගට am, is, are යොදාගෙන ප්‍රශ්න විමසන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලමු. මෙම ප්‍රශ්න රටාවේදී am, is, are වාක්‍යය‍ෙ මුලට ගනු ලැබේ. Am I looking at you ? මම ඔයා දිහා බලමින්ද ඉන්නේ? Is she dancing ? ඇය නටමින් සිටිනවාද? Is it flying ? ඌ පියාඹමින් සිටිනවාද? Are they reading books ? ඔයා පොත් කියවමින් සිටිනවාද? Are you crying ? ඔයා අඩමින් සිටිනවාද? Is he running ? ඔහු දුවමින් සිටිනවාද? am /is / are යොදාගෙන නැතාර්ථය සහ එහි ප්‍රශ්න විමසන ආකාරය මීළගට සලකා බලමු.නැතාර්ථය දි am /is / are පිටුපසින් not යොදනු ලැබේ. I am not standing – මම සිටගනිමින් නැහැ (මම සිටගෙන නැහැ) Am I not helping you? – මම ඔයාට උදව් කරමින් නැද්ද?( මම ඔයාට උදව් කරන්නේ නැද්ද?) He is not repairing the car – ඔහු කාර් එක අලුත් වැඩියා කරමින් නැහැ Is she not talking to someone? – ඇය යමෙකුට කථා කරමින් ඉන්නේ නැද්ද? They are not discussing the lesson – ඔවුන් පාඩම් සාකච්ඡා කරමින් නැහැ Are they not living there? – ඔවුන් එහේ ජිවත් වෙමින් නැද්ද?

Useful sentences and phrases

01 I could go මට යන්න පුලුවන් උනා. 02 Let me go මට යන්න අවසර ද? 03 I can go මට යන්න පුලුවන්. 04 Let him go ඔහුට යන්න ඉඩ දෙන්න. 05 I must go මා යා යුතුමයි. 06 May I go මම යන්නද? 07 It may rain වහින්න පුළුවන්. 08 He is in the house ඔහු නිවස තුළ ඉන්නවා. 09 May I g out මම එළියට යන්නද ? 10 I gave it up මම ඒක අත් හැරියා. 11 Something more that thoughts සිතනවාට වඩා දෙයක්. 12 I can’t study now මට දැන් පාඩම් කරන්න බැහැ. 13 It’s too late to turn back නැවත හැරීමට දැන් ප්‍රමාද වැඩියි. 14 I am feeling tired මට මහන්සියි. 15 Please listen to me කරැණාකර මට සවන් දෙන්න. 16 It’s a day dream ඒක දවල් හීනයක්. 17 It’s not good at all ඒක කොහෙත්ම හොද නැහැ. 18 I was to tell මම කියන්න හිටියේ. 19 Why are you waiting for? ඔයා මොකටද බලාගෙන ඉන්නේ. 20 Can you remind me මට මතක් කරන්න පුළුවන්ද? 21 Did you go there ඔයා එහේ ගියාද? 22 Do you remember it? ඔයාට ඒක මතකයිද? 23 Can you hold the line? ඇමතුමේ රැදී සිටීමට පුළුවන් ද? 24 Is this your choice? මේකද ඔබගේ තෝරා ගැනීම? 25 How many are there? කී දනෛක් ඉන්නවා ද ? 26 Is this fine? මේක හොදයිද? 27 What’s the location? කොහේද තැන? 28 It is horrible ඒක භයානකයි. 29 First of all හැමදේටම පළමුුව. 30 No one knows කවුරැත් දන්නේ නැහැ. 31 It’s remarkable ඒක විශිෂ්ඨයි. 32 Just a reminder නිකන් මතක් කළේ. 33 This is for whom මේක කවුරැන් වෙනුවෙන්ද? 34 Such a person ඒ වගේ මිනිහෙක්. 35 What has happened මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ. 36 As a result of ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. 37 I could go මට යන්න පුළුවන් වුනා 38 Let me go මට යන්න අවසර ද? 39 I can go මට යන්න පුළුවන්. 40 Let him go ඔහුට යන්න ඉඩ දෙන්න. 41 I must go මා යා යුතුමයි. 42 May I go මම යන්නද? 43 It may rain වහින්න පුළුවන්. 44 He is I the house ඔහු නිවසේ ඉන්නවා. 45 May I go out? මම එළියට යන්නද? 46 I gave it up මම ඒක අත හැරියා. 47 Something more than thoughts සිතනවාට වඩා යමක්. 48 It’s too late to turn back ආපසු හැරීමට දැන් ප්‍රමාද වැඩියි. 49 I’m feeling tired මට මහන්සියි. 50 Please listen to me කරැණාකර මට සවන් දෙන්න. 51 It’s a day dream ඒක දවල් හීනයක්. 52 It’s not good at all ඒක කොහෙත්ම හොද නැහැ. 53 I was to tell මම කියන්න හිටියේ. 54 Apart from that ඒ හැරැණු කොට. 55 It’s hard to know that ඒක දැනගන්න එක අමාරැයි. 56 Why didn’t you tell me? ඇයි ඔයා මට නොකිව්වේ? 57 You are wearing a nice shirt ඔයා ඇදගෙන ඉන්නේ ලස්සන කමිසයක්. 58 This is a simple question මේක සරල ප්‍රශ්ණයක්. 59 I need to speak with you මට ඔබ සමග කතා කරන්න උවමනායි. 60 I don’t know what to do? මම දන්නේ නැහැ කුමක් කරන්න ද කියලා. 61 Are you kidding me? ඔබ මට විහිලු කරනවාද? 62 You look happy ඔයා සතුටින් වගේ. 63 I told you මම ඔයාට කිව්වානේ. 64 Don’t do that එය කරන්න එපා 65 What do you want ඔයාට මොනවාද උවමනා 66 He did it on his own ඔහුම එය කළා. 67 I am asking you මම ඔයාගෙන් අහන්නේ. 68 What do you want to do? ඔයාට මොවා කරන්නද ඕනෑ? 69 You have given me so many things ඔයා මට ගොඩක් දේවල් දීලා තියෙනවා. 70 I feel it මට ඒක දැනෙනවා. 71 Got it තේරැණා. 72 Have you received my letter? ඔබට මගේ ලිපිය ලැබුණාද? 73 Can I keep this? මට මේක තියා ගන්න පුලුවන්ද? 74 Don’t go here and there එහෙ මෙහෙ යන්න එපා. 75 Don’t judge others අනෙක් අයව විනිශ්චය කරන්න එපා. 76 It should be explained ඒක විස්තර කළ යුතුයි. 77 It is a great deal ඒක නියම ගණුදෙනුවක්.. 78 Why are you laughing? ඇයි ඔබ සිනාසෙන්නේ. 79 He is doing nothing ඔහු මොනවත් කරන්නේ නැහැ. 80 I don’t have dreams මට හීන නැහැ. 81 Never mention it again නැවත නැවත එය මතක් කරන්න එපා. 82 I remember something මට දෙයක් මතක් වෙනවා. 83 Don’t ruin my dreams මගේ හීන බොද කරන්න එපා. 84 I don’t even think about that මම ඒ ගැ හිතලාවත් නැහැ. 85 It is something strange ඒක අමුතු දෙයක්. 86 This is the initial stage මෙය මුල් අවස්ථාවයි. 87 Feel the difference වෙනස වටහා ගන්න. 88 It’s un valuable එය මිළ කළ නොහැකියි. 89 What is the matter මොකක්ද කාරණය? 90 It is very kind of you ඔබ හරිම කරැණාවන්තයි. 91 How glad to see you ඔබව දැකීමට ලැබීම කෙතරම් සතුටක් ද? 92 Give me a another book මට වෙනත් පොතක් දෙන්න. 93 None came here කවුරැත් මෙහි ආවේ නැහැ.